Waldorf Okulları

İlk Waldorf Okulu

İlk Waldorf Okulu, 1919 yılında Rudolf Steiner (1861-1925) Stuttgart’da kuruldu. Bu okulla ilk kez, eğitim yaşamında toplumsal hakkaniyet ilkesi gerçekleştirilmiştir. Toplumsal kökenden, yeteneklerden ve ilerideki meslek yöneliminden bağımsız olarak genç insanların beraberce eğitim görmesi mümkün olmuştur. Waldorf Okulları, seçme ilkesiyle bağlantılı dikey okul sistemini, bir destekleme pedagojisi ile değiştiren ilk toplu okuldur.

Sınıfta kalma yok

Bütün öğrenciler 12 okul yılını hiç sınıfta kalmadan geçerek bitirirler. Waldorf Okulları öğretim programı, çocukların içinde yatan ruhsal ve tinsel yatkınlıkların ve yeteneklerin genişliğine göre ayarlanmıştır. Bu nedenle daha 1. sınıftan itibaren, fen alanına yönelik dersler yanında çok yönlü bir sanatsal ders programı uygulanır. Bu sayede, gerek birey gerekse toplum için önemli olan yaratıcı yetenekler ve yaşam kuvvetleri desteklenir.

Sanatsal dersler ve elişi

Çok yönlü bir elişi dersi, iradenin ayrışmış eğitimini sağlar ve öğrencinin yaşam pratiğinde yön bulmasını destekler.

Gelişime yönelik öğretim planı

Waldorf eğitim planının belirgin bir ilkesi, ders içerikleri ve ders biçimlerinin çocuğun öğrenme süreçlerine ve çocukluk ile gençlikteki insani gelişim aşamalarına göre ayarlanmasıdır. Dersler, okul başladığından itibaren insanın içsel özgürlük amacına yöneliktir.

Resimsel öğretim

Öğrencilerin kendi yargı gücünün henüz gelişmeye başladığı ilk okul yıllarında, “resimsel” ders en önemli öğretim ilkelerinden biridir. Gerçekler, görsel verilenle birlikte öğrencinin şeylerin varlığına ilişkin yasaları ve düzeni de gerçek resimlerden yaşayarak öğrenme ve kavrama olanağı bulacağı şekilde yapılanır.

Bilimsel dersler

Ondört yaşından itibaren kendi yaşamını biçimlendirme ve yargıya varma isteğine, 9. sınıftan 12. sınıfa kadarki derslerin bilimsel karakteri yanıt verir. Waldorf Okulları burada pedagojik görevi üniversite öncesi eğitim olarak yürütmeye yönelik görmez, tersine dersler içerik bakımından genç insanın yaşam sorunlarıyla bağlantı kurabilecek şekilde derinleştirilir.

Devirsel, ya da blok dersler

Dersleri ekonomik biçimlendirmenin önemli bir aracı da, devirsel  ya da blok derslerdir. Bu konu itibariyle bölümlere ayrılabilen dersler için (Almanca, Tarih, Matematik, Fen bilimleri vbg) söz konusudur. Sürekli alıştırma isteyen dersler (sanat dersleri, Fransızca, İngilizce, Rusça ve 1. okul yılından itibaren yabancı diller) ayrı saatlerde yapılır. Bu dersler bile bazı Waldorf Okullarında son yıllarda devirsel, ya da blok ders olarak okutulmaktadır.

Karneler ve bitirme sınavları

Waldorf okulları, eleme yanında alışılagelmiş not sistemini de ortadan kaldırmıştır. Karneler, çocuğun verimini, verimliliğindeki ilerlemeleri, yetenek durumunu, çeşitli derslerde gösterdiği çabaları saydam bir biçimde ortaya koyan, mümkün olduğunca ayrıntılı tanımlama ve kanılardan oluşur. Öğrenciler okulu, bulundukları federal bölgede geçerli kurallara uygun olarak, orta öğrenim olgunluğu, meslek okulu olgunluğu ya da bakalorya (Abitur – 13. okul yılından sonra) ile bitirirler.

Kendi kendini yönetim

Bağımsız okullar olan Waldorf Okulları, devlet okullarının hiyerarşik organize edilmiş dıştan yönetimini, özgürlük ve bağımsızlık yanlısı bir yönetmelikle değiştirmişlerdir. Kendi kendini yönetim anne-babalar ile öğretmenlerin birlikte yönetimi şeklinde, geleceğe yönelik bir toplumsal tecrübe alanı oluşturur. Pedagojik yönetim, bütün öğretmenlerin eşit haklara sahip eğitmenler olarak etkinlikte bulundukları, haftalık öğretmenler konferansı tarafından yürütülür. Bu toplantıların ortak temeli, insanın ve onun yaşam yasalarının kavranması ile pedagojinin antroposofik tin bilim temelinde geliştirilmesine çaba göstermektir.

Finansman

Waldorf Okullarının günümüzde dünya çapında uzmanların takdirini kazanmış olmasına ve bağımsız destekçilerin oluşturduğu bu okulların anayasal çerçevede devlet okullarıyla eşit statüye  alınmasına karşın, okul denetimi ve finansman bakımından da eşit muamele görmek için, politik ve yönetimsel alanda sürekli çaba göstermek gerekmektedir. Almanya’daki Waldorf Okulları devlet desteği almaktadır, ama bu işletme masraflarının ancak bir kısmına yetmektedir. Anne-babanın katılım payları, çoğu okulda gelirlerine göre kademelendirilmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir